Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Tự do online

Mã Lớp: 6763
Đã giao
26/05/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Tự do online, học sinh nam, học trường Đại học, học Cơ bản, mục tiêu nắm kiến thức

Hình thức học: Online

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 20% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hồ Chí Minh

Dạy theo giáo trình Hóa bằng Tiếng Anh của Đại học Bách Khoa.


Top