Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Tự do online

Mã Lớp: 6585
Đã giao
27/04/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Tự do online, học sinh nữ, học trường Đại học, học Cơ bản, mục tiêu học theo giáo trình Hóa của 1 trường đại học nước ngoài

Hình thức học: Online

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 500,000 VNĐ (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: time học 8;00-9;30 hoặc 8;30- 10;00.

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online


Top