Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Lớp 11 online

Mã Lớp: 2517
Đã giao
29/03/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Dạy Hóa bằng Tiếng Anh Lớp 11 online, học sinh nam, học trường Melbourne

Hình thức học: Online

Học phí: 700,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Online


Top