Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh chứng chỉ B1 Tự do tại ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm

Mã Lớp: 3680
Đã giao
23/11/2022

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh chứng chỉ B1 Tự do tại ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: thứ 2,3 thứ 5 từ 9-11h hoặc chiều 3,5

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

cần gia sư có kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ Vstep hai kỹ năng nghe và nói


Top