Tìm gia sư dạy kèm môn Vẽ - Hội họa Lớp 4 tại Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn

Mã Lớp: 4621
Đã giao
09/06/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Vẽ - Hội họa Lớp 4 tại Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 0 VNĐ (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng


Top