Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Tiếng Việt Lớp 1 tại Xuân La, Tây Hồ

Mã Lớp: 2260
Đã giao
26/01/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Tiếng Việt Lớp 1 tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 3 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Gia sư học sư phạm tiểu học
Ra tết học


Top