Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Java Tự do online

Mã Lớp: 2230
Đã giao
14/01/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Java Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: t6 21h15 ; t7,cn sau 3h chiều

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online

Học viên đang học ở Pháp
dạy lập trình game trên c# ạ ( có thể phát triển qua unity)


Top