Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 tại Bình An 7, Hải Châu

Mã Lớp: 3763
Đã giao
08/12/2022

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 tại Bình An 7, Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 100,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: buổi sáng hoặc tối

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Bình An 7, Hải Châu, Đà Nẵng


Top